Ako vytvoriť súťaž na YouTube?

Súťaže na YouTube patria medzi obľúbené marketingové praktiky, pretože zvyšujú povedomie o značke, získavajú nových sledovateľov či kontakty na zákazníkov, no v prvom rade veľmi dobre fungujú. Marketing na YouTube je najmä o budovaní si komunity a súťaže sú výborným nástrojom, ktorý tomu dokáže pomôcť. Pripravili sme si pre vás pár jednoduchých krokov, ako môžete vytvoriť na YouTube skvelú súťaž, ktorá vám pomôže budovať komunitu vašej značky.

Nastavte si ciele 

Ciele vám jasne definujú, čo danou súťažou chcete dosiahnuť. Ide o navýšenie publika pre YouTube kanál značky alebo je vo vašom záujme zber leadov? Nech už sú vaše ciele akékoľvek, nezabúdajte na ich jasnú formuláciu, ktorá vám pomôže pri ich napĺňaní. Jasné a konkrétne ciele sa dosahujú omnoho jednoduchšie než tie všeobecné.  

Naštudujte si pravidlá súťaží na YouTube

Skôr než začnete realizovať súťaž na YouTube, prejdite si pravidlá platformy. Najdôležitejšou podmienkou je, že akékoľvek súťaže na YouTube nesmú porušovať pravidlá ochrany súkromia, zmluvné podmienky alebo pokyny pre komunitu. Platforma má v tomto smere veľmi jasne stanovené pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať. Pri tvorbe ”giveaways” si overte či spĺňate všeobecné obmedzenia a požiadavky, ktoré znejú: 

1. Za svoju súťaž nesiete výhradnú zodpovednosť.

2. Vaša súťaž na YouTube musí spĺňať všetky príslušné federálne, štátne a miestne zákony, pravidlá a nariadenia vrátane sankcií USA.

3. Vaša súťaž nemôže porušovať ani vyzývať na porušenie práv tretích strán ani na zapojenie sa do akýchkoľvek nezákonných aktivít.

4. Nemôžete žiadať divákov, aby vám udelili práva k svojmu odovzdanému obsahu alebo na vás preniesli jeho vlastníctvo.

5. Zapojenie sa do súťaže musí byť bezplatné. 

6. Vy ani žiadna tretia strana nesmie manipulovať s metrikami v službe YouTube s cieľom skresľovať skutočné interakcie divákov so službou YouTube. Tieto metriky zahŕňajú počty zhliadnutí, označení páči sa mi a nepáči sa mi alebo odberateľov.

7. Ak vám YouTube vopred neudelí písomné povolenie, nesmiete YouTube spájať so svojou súťažou. Toto pravidlo zakazuje okrem iného konanie alebo výslovné vyjadrenia, ktoré by naznačovali, že YouTube je súčasťou vašej súťaže alebo ju akokoľvek podporuje.

Oslovte YouTube tvorcov

Prieskum od Google poukazuje na to, že spolupráce s YouTube tvorcami sú až 4x efektívnejšie pri budovaní povedomia o značke než spolupráce s celebritami. Využite túto príležitosť, vyberte si toho správneho influencera pre vašu značku, pripravte pre publikum skvelé súťaže a dosahujte svoje marketingové ciele. V prípade ak by ste potrebovali poradiť s výberom YouTube influencera nás neváhajte kontaktovať. 

Vyberte skvelú cenu 

Dôležitým motivačným prvkom vo vašej súťaži je hlavná cena. Uistite sa, že výhra má potenciál zaujať vašu cieľovú skupinu a je relevantná ako pre značku, tak aj pre tvorbu YouTube tvorcu, s ktorým spolupracujete. Jednoducho ak budete chcieť propagovať kvetinárstvo v spolupráci s influencerom, ktorý tvorí herný obsah a hlavnou cenou súťaže bude pobyt v Tatrách, je tu vysoká pravdepodobnosť, že súťaž nebude fungovať efektívne. Na druhej strane ak by značka vyrábajúca počítačové príslušenstvo vytvorila súťaž spolu s YouTuberom s gejmingovým obsahom a cenou by bol set príslušenstva pre hráča, dokážeme takmer s istotou povedať, že tento typ súťaže má potenciál dosahovať veľmi dobré výsledky. Zvoľte si preto cenu, ktorá je relevantná pre vašu značku, influencera a publikum.

Jasne komunikujte pravidlá 

Okrem všeobecných požiadaviek YouTube definuje aj jasné pravidlá vašej konkrétnej súťaže, ktoré znejú nasledovne: 

Musíte mať oficiálne pravidlá, ktoré:

1. Zahŕňajú odkazy na pokyny pre komunitu služby YouTube a uvádzajú, že príspevky, ktoré ich nedodržiavajú, budú diskvalifikované.

2. Uvádzajú všetky údaje požadované príslušnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami vrátane USA sankcií.

3. Spĺňajú všetky zmluvné podmienky služby YouTube a sú s nimi v súlade.

4. Vaša súťaž musí prebehnúť podľa vašich oficiálnych pravidiel a všetky ceny musia byť udelené tak, ako sa uvádza vo vašich oficiálnych pravidlách.

5. Za pravidlá a celú správu súťaže nesiete zodpovednosť vy.

6. Vo vašich pravidlách musí byť jasne uvedené, že YouTube nie je sponzorom vašej súťaže. Tiež musia od divákov vyžadovať oslobodenie služby YouTube od akejkoľvek zodpovednosti spojenej so súťažou.

7. V oficiálnych pravidlách musíte uviesť oznámenie o ochrane súkromia, ktoré je v súlade so zákonom. Toto oznámenie vysvetľuje, ako budete používať osobné údaje, ktoré zhromažďujete na účely súťaže, a že budete pravidlá tohto použitia dodržiavať.

Pri tvorbe už konkrétnych pravidiel súťaže si spravte checklist a uistite sa, že obsahujú: 

☑ Jasne definovanú súťažnú úlohu. 

☑ Informácie, ako je možné zapojiť sa do súťaže. 

☑ Informácie, kto sa môže do súťaže zapojiť. 

☑ Informácie, aké sú ceny súťaže. 

☑ Informácie, ako dlho bude súťaž trvať.

☑ Informácie, koľko ľudí môže vyhrať. 

☑ Informácie, kedy a akou formou bude vyhlásený výherca.

☑ Informácie, kde vás môže výherca kontaktovať.

☑ Zapracované požiadavky od platformy YouTube.

Okrem vyššie uvedených bodov je potrebné “oslobodiť” YouTube od zodpovednosti za súťaž a verejne vyhlásiť, že sa žiadnym spôsobom nepodieľa na tvorbe tejto aktivity. Ako na to? Stačí ak do popisu vašej súťaže pridáte text, ktorým sa YouTube zriekne zodpovednosti, môže vyzerať napríklad takto:

“Táto súťaž nie je spojená so službou YouTube alebo akoukoľvek platformou sociálnych médií, na ktorej je propagovaná.” 

“Súťaž je sponzorovaná značkou (meno značky) a žiadnym spôsobom nie je spojená s platformou YouTube, na ktorej je propagovaná.”

“Ceny v tejto súťaži sú sponzorované značkou (meno značky) a nie sú žiadnym spôsobom sponzorované službou YouTube.”

Kompletný zoznam pravidiel súťaže odporúčame zverejniť na vašom webe. Vďaka komplexnému a transparentnému zoznamu pravidiel sa vyhnete problémom, ktoré by mohli vzniknúť na základe ich nejasnosti.  

Oznámte spustenie súťaže 

Dajte vašej cieľovej skupine o súťaži vedieť. Čím viac ľudí bude o súťaži vedieť, tým viac ľudí sa do nej môže zapojiť. Využite vaše komunikačné kanály a predstavte svojmu publiku vašu marketingovú aktivitu. Skvelou formou ako oznámiť prichádzajúcu súťaž je tzv. “teaser” alebo krátke video, v ktorom publiku predstavíte ceny a dátum jej spustenia. Dajte si záležať, aby bolo video krátke, dynamické a malo potenciál okamžite zaujať. 

Vyhláste výhercu transparentne

Dnes už existuje mnoho online nástrojov, ako Woobox či Comment Picker, ktoré pre vás jednoducho vylosujú víťazný komentár. Pre úplnú transparentnosť si môžete proces generovania výsledkov natočiť na obrazovke či už pomocou vstavaných nástrojov vo vašom počítači alebo pomocou aplikácie Gyazo a zverejniť ich na stránke či sociálnych sieťach. Vďaka týmto pár krokom navyše budujete dôveryhodnosť vašej značky. 

Víťaz súťaže

Tip na YouTube súťaž 

Na záver sme si pre vás pripravili aj tip na YouTube súťaž, ktorá je jednoduchá, efektívna a podporuje budovanie komunity. 

Vymysli názov pre fotku/video

Základné pravidlo tejto súťaže je veľmi jednoduché. Osoba vo videu prezentuje rôzne fotky či videá a úlohou divákov je pre ne vymyslieť kreatívny titulok. Svoje nápady môžu písať do komentárov, čím sa zároveň zvýši engagement videa alebo ich môžu zasielať prostredníctvom predom vytvoreného online formulára. Ide o jednoduchý a zábavný spôsob súťaže, ktorý nie len osloví, ale aj podporí angažovanosť vašej cieľovej skupiny. 

Súťaže dokážu skutočne priniesť vynikajúce výsledky, ak sa robia správne. Dodržujte našich 7 odporúčaných krokov a tvorte úspešné súťaže. Dúfame, že pre vás bol tento článok nápomocný a v prípade ďalších otázok či poradenstva nás neváhajte kontaktovať. 

Lucia Štedlová
Lucia je náš Content Manager. Jej úlohou v tíme je vytvárať obsah na našich sociálnych sieťach, vidadu blogu a vidaduTV. Okrem toho je milovník dobrého jedla a riadi sa mottom "jedlo je život".

Zdieľaj tento článok

Copyright © 2021 Vidadu - Ochrana osobných údajov