Ako využiť Community Guidelines vo svoj prospech?

Ak ste doteraz Community Guidelines na YouTube nevenovali príliš veľa pozornosti, je čas to zmeniť. Či už tvoríte videá na YouTube dlhšiu dobu, alebo ste práve začali, pre budúcnosť vášho kanálu je dôležité, aby ste dôkladne poznali YouTube Community Guidelines. Prečo sú také dôležité a aké rôzne pravidlá musíte dodržiavať na YouTube? To všetko sa dozviete v našej sérii článkov venovanej Community Guidelines.

Čo sú Community Guidelines?

Aké sú následky porušenia Community Guidelines? 

Ako využiť Community Guidelines vo svoj prospech?

Čo sú Community Guidelines? 

Súčasťou každej zodpovednej online platformy by mali byť pravidlá, ktoré zabezpečia pre užívateľov takú ochranu, aby mohli bezpečne využívať všetko, čo platforma ponúka. Na YouTube majú takúto funkciu Community Guidelines. Tieto pravidlá určujú čo je na YouTube povolené a čo naopak nie, pričom sa vzťahujú na všetky typy obsahu na platforme vrátane videí, komentárov, odkazov či miniatúr. Pravidlá na YouTube môžeme rozdeliť do štyroch veľkých kategórií: 

Spam a klamlivé praktiky

YouTube Community Guidelines jasne zakazujú podvodné praktiky na platforme ako napríklad spam v komentároch, pyramídové hry, manipulatívne praktiky či zavádzajúce miniatúry. Nepovolený je taktiež obsah, ktorého hlavným účelom je oklamať ostatných, aby odišli z YouTube na inú webovú stránku.

Podvodné praktiky sa na YouTube stávajú pri živých prenosoch športových podujatí, kedy tvorca odkazuje diváka na externý web, ktorý môže obsahovať vírus či spyware a poškodiť užívateľa. Stáva sa to aj pri live streamoch o kryptomenách, ktoré vyzývajú divákov, aby investovali napríklad bitcoiny s garanciou zhodnotenia, no v skutočnosti ide o podvod a užívatelia svoje peniaze už nikdy neuvida. 

TIP: Vyhýbajte sa pochybným plateným spoluprácam, ktoré môžu poškodiť vašu povesť, komunitu a ohroziť budúcnosť YouTube kanálu.  

Citlivý obsah

Účelom pravidiel na YouTube je vytvoriť pre užívateľov bezpečné prostredie a chrániť rovnako tvorcov aj divákov a najmä neplnoletých. Preto Community Guidelines obsahujú pravidlá, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť detí na platforme, ochranu užívateľov pred sexuálnym obsahom, nahotou a sebapoškodzovaním. V prípade edukatívneho obsahu, môže dôjsť k výnimke a video nebude stiahnuté, ale skryté a užívateľ ho nájde iba pomocou konkrétneho kľúčového slova a následne musí potvrdiť, že je plnoletý. 

TIP: Veľký pozor si dávajte na miniatúry k videám, ani tie nesmú obsahovať žiaden citlivý obsah, ktorý by mohol vzbudzovať sexuálne vzrušenie. Takýto typ thumbnailov môže YouTube stiahnuť a dokonca udeliť tvorcovi sankciu

Násilný alebo nebezpečný obsah

Ďalšou kategóriou v Community Guidelines je násilný a nebezpečný obsah. Ten YouTube definuje ako rôzne nenávistné prejavy, násilie, fyzické útoky či obsah na platforme podporujúci škodlivé a nebezpečné správanie. Pri tvorbe videí si dávajte obzvlášť pozor na to, či váš obsah neporušuje žiadne pravidlá. 

TIP: Pri natáčaní reakčného videa sa zamerajte na komentovanie činnosti alebo diela človeka, na ktorého reagujete, vyhnite sa nadávkam, zosmiešňovaniu či hejtu, ktorý by mohol byť vyhodnotený ako nenávistný prejav. 

Regulovaný tovar

YouTube má vo svojich pravidlách definovaný tzv. regulovaný tovar, ktorým je napríklad alkohol, pyrotechnika, nikotín či lieky bez predpisu. Takýto typ tovaru Community Guidelines zakazujú propagovať v akomkoľvek obsahu na platforme. Nemôžete ho promovať vo videách, ale ani v komentároch. Vyhnite sa tvorbe obsahu, ktorý by nabádal užívateľov na nákup alkoholu či iného regulovaného tovaru. 

Aké sú následky porušenia Community Guidelines? 

Pravidlá, ktoré nikto nedodržiava sú zbytočné pravidlá. Aby YouTube zabezpečil dodržiavanie Community Guidelines, zaviedol spôsob kontroly a vyvodzovania následkov za ich prípadné porušenie. Medzi nástroje, ktorými YouTube zabezpečuje dodržiavanie pravidiel patria sankcie (Community Guidelines Strikes) a vekové obmedzenie obsahu. 

Sankcie 

V prípade ak YouTube vyhodnotí, že váš obsah porušuje Community Guidelines, dôjde k jeho vymazaniu a obrdžíte správu s informáciou o porušení pravidiel. Ak ste pravidlá porušili po prvýkrát, bude vám udelené iba upozornenie, každý sa predsa môže pomýliť. Ak porušíte pravidlá opäť, získate prvú sankciu a váš kanál bude fungovať s istými obmedzeniami, napríklad nebudete môcť zverejňovať obsah po dobu 7 dní. Pri ďalšom porušení Community Guidelines vám bude udelená druhá sankcia, ktorá zároveň nedovolí kanálu zverejňovať obsah najbližšie 2 týždne. A v prípade ak dostanete tretiu sankciu počas 90 dní, váš kanál bude natrvalo zrušený. Sankcie zároveň nie je možné zrušiť odstránením nevhodného obsahu, k ich vymazaniu dôjde po uplynutí 90 dní.

Samozrejme v prípade ak ste presvedčení o tom, že vám bola nesprávne udelená sankcia môžete sa odvolať .

Vekové obmedzenie obsahu

Na YouTube môže nastať situácia, kedy obsah síce neporušuje pravidlá, no nie je vhodný pre všetkých divákov, konkrétne pre neplnoletých divákov. V takejto situácii máte možnosť nastaviť vekové obmedzenie obsahu už priamo pri zverejňovaní videa. Avšak ak vaše video obsahuje časti, ktoré by nemali byť prístupné pre neplnoletých a vy k videu nenastavíte vekové obmedzenie, nevyhnete sa tomu. YouTube to vyhodnotí za vás a v prípade potreby označí sám vaše video ako obsah pre divákov 18+. 

Ako využiť Community Guidelines vo svoj prospech?

Naštudovanie Community Guidelines vám pomôže lepšie spoznať fungovanie YouTube ako online platformy, vyhnúť sa zbytočným chybám a využiť potenciál vášho kanálu naplno. 

Vyhnete sa sankciám a neohrozíte svoj kanál 

Ako ste si všimli, porušovanie pravidiel môže viesť až k úplnému zrušeniu vášho YouTube kanálu, čo je pre tvorcu snáď ten najvyšší trest, aký môže dostať. Ak budete dôverne poznať Community Guidelines, jednoducho sa vyhnete tvorbe obsahu, ktorý by akýmkoľvek spôsobom mohol porušiť pravidlá na YouTube a nemusíte sa báť sankcií a obmedzení, ktoré prinášajú. 

Vyhnete sa spoluprácam s pochybnými tvorcami 

Znalosťou Community Guidelines dokážete spozorovať či obsah iných tvorcov je v súlade s pravidlami, poprípade či nie je na hrane. Vďaka novému pohľadu na videá iných youtuberov môžete vyhodnotiť, s ktorými kolegami je vhodné spolupracovať na spoločnom obsahu a naopak, ktorí by mohli nedodržiavaním pravidiel či balansovaním na ich hrane vašu tvorbu ohroziť. 

Hrajte podľa pravidiel a napredujte

YouTube nemá záujem podporovať kanály, ktoré pravidelne porušujú Community Guidelines. Zároveň ak sa budete neustále dopúšťať porušovania pravidiel, bude váš kanál neustále získavať sankcie s obmedzeniami, ktoré spomalia progres vášho kanálu. Hrajte podľa pravidiel, vyhnite sa sankciám, tvorte hodnotný obsah, venujte sa komunite a vybudujte si úspešný YouTube kanál.

Chápeme, že študovanie Community Guidelines môže byť menej zábavné než tvorba videí, no ak sa chcete neustále posúvať vpred a budovať si úspešný YouTube kanál, toto je jeden zo základov, ktoré potrebujete ovládať. Držíme vám palce pri tvorbe skvelých videí a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Lucia Štedlová
Lucia je náš Content Manager. Jej úlohou v tíme je vytvárať obsah na našich sociálnych sieťach, vidadu blogu a vidaduTV. Okrem toho je milovník dobrého jedla a riadi sa mottom "jedlo je život".

Zdieľaj tento článok

Copyright © 2021 Vidadu - Ochrana osobných údajov